Pomyśl pewną liczbę pomnóż ją przez 7

Pobierz

Mnożysz siebie razy 2 .. Pomyśl jakąś liczbę , pomnóż ją przez 6 i wynik podziel przez 4 .. Jaką liczbę pomyślał uczeń?Pomyśl i zapamiętaj liczbę, dodaj 7, wynik pomnóż przez 4, dodaj 2, dodaj pomyślaną liczbę, podziel wynik przez 5. Podaj otrzymany wynik.. Nauczyciel zadał wszystkim uczniom w klasie następujące zadanie: Pomyśl pewną liczbę, pomnóż ją przez 3, do iloczynu dodaj 6, a otrzymany wynik podziel przez 3.. Teraz od ostatniego wyniku odejmij liczbę, którą pomyślałeś na początku.. :D 2011-05-30 20:10:19Ewa powiedziała do Olka:Pomyśl jakąś liczbę.Odejmij 3.Wynik pomnóż przez 4.Odejmij dwukrotność liczby pomyślanej na początku.Dodaj 12.Pomyśl pewną liczbę, pomnóż ją przez 3, do iloczynu dodaj 6, a otrzymany wynik podziel przez 3.. Teraz od ostatniego wyniku odejmij liczbę, którą pomyślałeś na początku.. 3 a 1 aPomyśl pewną liczbę, pomnóż ją przez 3, do iloczynu dodaj 6, a otrzymany wynik podziel przez 3.. Teraz od ostatniego wyniku odejmij liczbę, którą pomyślałeś/aś na początku.. Question from @Kajkusia1234567098 - Szkoła podstawowa - MatematykaPomyśl pewną liczbę, pomnóż ją przez 3, do iloczynu dodaj 6, a otrzymany wynik podziel przez 3.. Uzasadnij, że każdy uczeń powinien otrzymać taki sam końcowy wynik.. jaką liczbą jest liczba x , jeśli wartość otrzymanego wyrazenia wynosi.. 2013-03-27 20:43:50; Zagadka dla was: wybierz liczbę od 1 do 9, pomnóż ją przez 2, dodaj do niej 14 po czym podziel ją przez 2,a następnie odejmij od niej liczbę którą wybrałeś/aś na początku,wyszło ci 7 ?.

1. x jest pewną liczbą , pomnóż ja przez 3/7.

Zadania tekstowe.. Rozwiąż je z koleżankami i kolegami z klasy.. Question from @Sara1234567098 - Szkoła podstawowa - MatematykaPomyśl pewną liczbę, pomnóż ją przez 3, do iloczynu dodaj 6, a otrzymany wynik podziel przez 3.. Rozwiąż je z kolegami i koleżankami z klasy.. Otrzymałem liczbę 5 razy mniejszą niż 3 .. Uzasadnij, że każdy uczeń powinien otrzymać taki sam końcowy wynik.. Wynik tego dzałania pomnóż przez 4 a następnie otrzymaną liczbę pomnóż przez 0, 125. podaj otrzymaną w ten sposób liczbę (b zaproponuj podobne zadanie .. Jaką liczbę pomyślał Jaś?Kiedy już pomnożyliśmy naszą tajemniczą liczbę przez 2, 3, 4, 5, 6 czas pomnożyć ją przez 7.. Nauczyciel zadał wszystkim uczniom w klasie następujące zadanie: Pomyśl pewną liczbę, pomnóż ją przez 4, do iloczynu dodaj 8, a otrzymany wynik podziel przez 2. b)Ula wybrała pewną liczbę.Podwoiła ją, od wyniku odjęła 4 i dodała 10.Otrzymała liczbę 5 razy większa od początkowej.Jaką liczbę wybrała?. Wystarczy po usłyszeniu liczby odrzucić dwie ostatnie jej cyfry( cyfrę jedności i dziesiątek) iA.. Powiedz, ile otrzymałeś, a ja ci powiem, od jakiej liczby rozpocząłeś.. 2011-12-07 18:37:50; Dzielenie ułamków zwykłych przez liczbę naturalną..

Uczeń pomyślał pewną liczbę.

Teraz od ostatniego wyniku odejmij liczbę, którą pomyślałeś na początku.. Uzasadnij, że każdy uczeń powinien otrzymać taki sam końcowy wynik.. Wynik Twojego działania to: A.. Wynik Twojego działania to: A. Dodajesz do siebie 6 .. Teraz od ostatniego wyniku odejmij liczbę, którą pomyślałeś na początku.. Uzasadnij, że każdy uczeń powinien otrzymać taki sam końcowy wynik.Irek wybrał pewną liczbę.. Odejmujesz od wyniku liczbę na początku :) Wyszło Ci 3 !. Powtórzenie przed egzaminem.. Nauczyciel zadał wszystkim uczniom w klasie następujące zadanie: Pomyśl pewną liczbę, pomnóż ją przez 3, do iloczynu dodaj 6, a otrzymany wynik podziel.. Teraz od ostatniego wyniku odejmij liczbę, którą pomyślałeś na początku.. 21 D. a = liczba którą pomyślałeś/aśPomyśl pewna liczbę, pomnóż ją przez 7, do iloczynu dodaj 21, a otrzymany wynik podziel przez 7.. Oznacza to, że wybraną liczbę możemy pomnożyć razy 2 i również otrzymamy ten sam wynik, który otrzymaliśmy wykonując kolejne mnożenia.Zapisz wyrażenie algebraiczne według podanego przepisu i doprowadź je do najprostszej postaci.. 2.a) 3x-1=5x b) y-3=9-y c) 1/2z+6=z-1Jeżeli do liczby 5 dodamy liczbę trzy razy większą od 5 to jaki otrzymamy wynik?. Uzasadnij, że każdy uczeń powinien otrzymać taki sam końcowy wynik.Jaś i Małgosia bawili się w układanie zagadek liczbowych ..

Jaką liczbę otrzymałeś?

Treść dostępna po opłaceniu abonamentu.Jesteś pewną liczbą .. 3) Wynik to liczba dwucyfrowa, dodaj obydwie cyfry do siebie.Pomyśl pewna liczbę, pomnóż ją przez 7, do iloczynu dodaj 21, a otrzymany wynik podziel przez 7.. 2011-05-08 15:29:14; Jaś i Małgosia bawili się w układanie zagadek liczbowych.Pomyśl jakąś liczbę,pomnóż ją przez 6 i wynik podziel przez 4.Pomyśl sobie pewną liczbę i pomnóż ją przez2.. Zadanie 1.. 2010-11-03 18:42:591. a)Irek wybrał pewną liczbę.. Teraz od ostatniego wyniku odejmij podwojoną liczbę, którą pomyślałeś na początku.Lekcja 1.. Wynik tego dzałania pomnóż przez 4 , a następnie otrzymaną liczbę pomnóż przez 0,125. Podaj otrzymaną w ten sposób liczbę.IV zabawa: Pomyśl liczbę, najlepiej jednocyfrową.Pomnóż ją przez 5, dodaj 2, pomnóż przez 4, dodaj 3, pomnóż przez 5, dodaj 7.. 21 D. a = liczba którą pomyślałeś/aśPomyśl pewną liczbę, pomnóż ją przez 3, do iloczynu dodaj 6, a otrzymany wynik podziel przez 3. jaką liczbę pomyślał jaś 2010-11-11 18:42:50; Jaś pomyślał pewną liczbę naturalną, pomnożył ją przez 13 z tego wyniku odrzucił ostatnią cyfrę i pomnożył ją przez 7, znów odrzucił ostatnią cyfrę wyniku i otrzymał 21. przez 3.. Jaką liczbę pomyślał Jasiu .Pomyśl sobie pewną liczbę i pomóż ją przez 2..

3. pomnóż wszystko przez 7/3.

Teraz od ostatniego wyniku odejmij liczbę, którą pomyślałeś/aś na początku.. Następnie dodał do niej 5, otrzymaną sumę podzielił przez 3, a otrzymany iloraz pomnożył przez 4.. Uzasadnij, że otrzymany wynik jest o 6 większy od pomyślanej liczby.Jaś pomyślał pewną liczbę, dodał do niej 2i3/5 i otrzymał 6i1/5.. 7 ∙ Zadanie 5.. Lub : 1) Pomyśl liczbę od 2 do 9.. Teraz od ostatniego wyniku odejmij liczbę, którą pomyślałeś na początku.. Pomnożył ją przez 7 i od wyniku odjął 4.Otrzymał liczbę o 20 większą od początkowej.Jaką liczbę wybrał Irek?. Wynik Twojego działania to: A. pomnożył ją przez 7 i od wyniku odjął 4. otrzymał liczbę o 20 większą od początkowej.jaką liczbę wybrał irek?. 7 * 142857 = 999999 Przed wykonaniem mnożenia chyba nikt się nie spodziewał, że wynikiem będzie 999999.Zadanie nr .. Teraz od ostatniego wyniku odejmij liczbę, którą pomyślałeś/aś na początku.. = liczba którą pomyślałeś/aś .Matematyka.. b.pierwiastek 2. c.-1.Pomyśl liczbę różną od \(\displaystyle{ 7}\), potem podnieś ją do kwadratu, od całości odejmij \(\displaystyle{ 49}\), podziel przez liczbę o \(\displaystyle{ 7}\) mniejszą od pomyślanej, odejmij pomyślaną liczbę.Nauczyciel zadał wszystkim uczniom w klasie następujące zadanie: Pomyśl pewną liczbę, pomnóż ją przez 3, do iloczynu dodaj 6, a otrzymany wynik podziel przez 3.. Wynik tego dzałania pomnóż przez 4 , a następnie otrzymaną liczbę pomnóż przez 0,125. Podaj otrzymaną w ten sposób liczbę.. Potem od ostatniego wyniku odjął 6.. Teraz od ostatniego wyniku odejmij liczbę, którą pomyślałeś na początku.. Teraz od ostatniego wyniku odejmij liczbę, którą pomyślałeś na początku.. W kolejnym kroku wynik mnożymy razy 0,1, czyli dzielimy przez 10. pomożecie?. Dzielisz na 2 .. b) zaproponuj podobne zdanie.. Uzasadnij, że każdy .Jaś pomyślał pewną liczbę naturalną, pomnożył ją przez 13 z tego wyniku odrzucił ostatnią cyfrę i pomnożył ją przez 7, znów odrzucił ostatnią cyfrę wyniku i otrzymał 21.Jaką liczbę pomyślał Jasiu?. Gdy tę różnicę podzielił przez 7, to otrzymał liczbę 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt