Konflikt antygony i kreona rozprawka

Pobierz

Jest głęboko wierząca, można uznać że nawet fanatycznie wierząca w prawa boskie.. Na dodatek żona Kreona Eurydyka, nie mogąc pogodzić się ze śmiercią syna, również targnęła się na swoje życie.. Poruszany przez każdego nauczyciela języka polskiego.. Antygona kieruje się uczuciami, braterską miłością i prawem bogów, które mówi o obowiązku pochowania zmarłych.. Nie sposób bowiem jednoznacznie określić, które prawa są ważniejsze: te spisane, a ustalane przez ludzi (zdaniem Kreona), czy te niespisane boskie (zdaniem Antygony).. 85% Zredaguj fragment kroniki historycznej, w której przedstawisz dzieje rewolucji, jaka dokonała się na Folwarku Zwierzęcym.. Kreon musiał wybierać .Rozprawka - Antygona - Twoja ocena decyzji Antygony o pogrzebaniu zwłok brata.. Spróbuję udowodnić, iż to Antygona miała więcej racji po swojej stronie.Konflikt pomiedzy dwiema postaciami wyniknal gdyż Kreon nie pozwolil na godny i z szacunkiem pochowek brata Antygony, potraktowal go jako zdrajce.. Antygona, buntownik z wyboru.. Spór ten później przerodzi się w prawdziwą walkę i zakończy się tragedią.Rozprawka na temat konfliktu Antygony i Kreona w tragedii Sofoklesa.. Bohaterowie tragedii reprezentują postawy i wartości sprzeczne, przeciwstawne, nie do pogodzenia.Rację miał Kreon czy Antygona?. W "Antygonie" jest mowa o prawach stanowionych przez władcę państwa (Kreona) i obyczajowo-religijnych, a dotyczących obowiązków żywych wobec zmarłych..

rozprawka na 2 kartki A4 Błagam szybko to na jutro!!!!!

Wątpie zeby znalazłaby sie jakaś dobra osoba, która napisze ci tą rozprawkę Ja moge Cię tylko nakierować Znajdź w necie charakterystyke Antygony i spróbuj cos sama sklecić Tu masz link do pracy "Antygona to postać tragiczna" .Konflikt miedzy jednostką a społeczeństwem w "Antygonie".. Komu przyznasz racje?. pragnela aby jej brat zostal pochowany.. Nie egzekwuje Ona praw władcy, postępuje niezależnie od wszystkich zgodnie ze swoją .Konflikt Antygony i Kreona Konflikt sprzecznych racji bohaterów opiera się przede wszystkim na antytezie: prawo boskie (naturalne, niepisane) i prawo ludzkie (stanowione przez ludzi).. prawo każdego zmarłego do .Dla Kreona nadrzędnymi wartościami są rozum, ład i społeczeństwo i państwo.. Spróbuję udowodnić, iż to Antygona miała więcej racji po swojej stronie.. Kreon to prawodawca i egzekutor .Odpowiedzi do karty pracy Spór Ismeny i Antygony Antygona - złamię zakaz Kreona, ponieważ: • kocham brata; • w ten sposób uszanuję prawa bogów i nie ściągnę na siebie ich gniewu; • zginę, ale honorem - wierna temu, co uważam za słuszne; • gdy ukarzą mnie śmiercią, podzielę los brata - będę bliżej niegoTragiczny konflikt wartości niezdolnych do współistnienia w Antygonie: W Antygonie autor próbuje rozwikłać bardzo trudną kwestię relacji pomiędzy prawami religijnymi (niepisanymi), a ustawowymi (pisanymi).Sofokles nie dokonuje wyboru, jednak należy przypuszczać, że bierze stronę Antygony.Jego syn Hajmon po utracie ukochanej popełnił samobójstwo, przebijając się mieczem..

Zarzewiem tego konfliktu stał się zakaz wydany przez władcę.

Budzi on kontrowersje, co do słuszności obu stron.. Antygona, wybrała zgodnie ze swoim sumieniem prawo boskie i poniosła za to śmierć.. Na tym polu pragnie zbudować swój autorytet.. Racje Kreona * chciał .Jak oceniasz postepowanie Antygony i Kreona-rozprawka 2009-10-01 15:50:47 Napisze cie mi charakterystyke Antygony i Kreona ?. Moim zdaniem Kreon miał rację zakazujac pogrzebania zwłok zmarłych zdrajców.. Antytezę (różnicę) stanowi podwójne prawo: reguły ustanowione przez człowieka, który żąda, by były akceptowane przez lud (Kreon) i normy obyczajowe wpisane w świętą tradycję, przestrzegane od zawsze, bo wiążące się z wierzeniami (prawa boskie).. Hajmon wyraża głos opinii publicznej, która jest oburzona postępowaniem Kreona i stoi po stronie poszanowania praw boskich.. .Podobne teksty: 85% "Żem bratnie zwłoki uczciwie grzebała, taką mnie darzą podzięką!". Antygona i Kreon prezentują dwa różne podejścia.Racje Antygony i Kreona oraz wnioski końcowe.. Konflikt tragiczny, z jakim mamy do czynienia w "Antygonie", dotyczy Antygony i Kreona.. Deklaruje rządzić sprawiedliwie, kierować się dobrem ogółu oraz przychylać do decyzji społeczeństwa: "Że nasze szczęście w szczęściu miasta leży..

Ich racje są sprzeczne, dlatego prowadzą do tragicznego konfliktu.

Na początku, chcę z.Kreona jest przede wszystkim królem i postępuje tak jak król, dopiero potem jest ojcem i mężem, kiedy te dwie role wchodzą w konflikt, Kreon wybiera wierność swym królewskim obowiązkom.. Jest to więc konflikt między dwiema racjami - ludzką (ustanowioną prawem) i boską (dusza z niepochowanego ciała nigdy nie zazna spokoju).Konflikt między tym, co boskie a tym co, ludzkie.. Konflikt tragiczny, z jakim mamy do czynienia w "Antygonie", dotyczy Antygony i Kreona.. Pochowała ona zwłoki brata, chociaż wiedziała, co ją za to spotka.. - Antygona kieruje się zasadą" Współkochać przyszłam, nie .Rozprawka - Antygona - Twoja ocena decyzji Antygony o pogrzebaniu zwłok brata.. To Antygona zwyciężyła ten tragiczny konflikt wartości i to ona ma rację.Zadanie: rozprawka na temat czy antygona miała rację, podejmujac decyzje o pogrzebaniu zwłok brata Rozwiązanie: konflikt tragiczny, z jakim mamy do czynienia w antygonie , dotyczy antygony i kreona budziblocked.. probowala dowiesc swego mimo tego ze wiedziala ze zostanie ukarana smiercia.Rozprawka - Antygona.. Zredaguj w imieniu bohaterki skierowane do ludu tebańskiego przemówienie, w którym przedstawisz racje Antygony.. Antygona kierowala sie swoja religijnoscia oraz prawami boskimi..

Konflikt Antygony i Kreona jest to konflikt równorzędnych racji, którymi kierują się ci bohaterowie.

Powodem była jego zdrada i wkroczenie na czele wrogich wojsk .1 odpowiedź.. - Antygona uważa, że prawa boskie są wyzsze od prawa stanowionego, a Kreon sądzi, że prawo religijne nie może ograniczać władzy królewskiej.. I jego .Spór Kreona i Antygony.. Bohaterem kroniki uczyń Napoleona lub Snowballa.agusia_billusia 8.6.2010 (19:43) podam ci argumenty: -Antygona chce byc oddana prawom boskim, a Kreon prawom ustawowym.. Sofokles, twórca "Antygony", przedstawił w swoim dziele konflikt dwóch racji: z jednej strony praw boskich, z drugiej tych ustanowionych przez człowieka.. Kreon jako głowa państwa ma obowiązek stanowienia prawa.. Krół Kreon zakazał pogrzebania zwłok Polinejkesa - brata Antygony.. Kreon jest prawowitym władcą Teb, państwa w którym wszystkich obowiązują określone prawa i obowiązki.. Ogólna wymowa utworu jest następująca: Kreon nie miał prawa sprzeciwiać się prawom boskim, nie uczynił tego jednak ze złej woli.2.Konflikt sprzeczny pracy antygony i Kreona .. Dla Antygony natomiast, kierującej się wiarą i miłością, nadrzędne są przykazania duchowe.. Natomiast Kreon, jako władca Teb, stara się rządzić sprawiedliwie i ukarać zdrajcę ojczyzny, ponieważ .Osią konfliktu dramatycznego w Antygonie jest zakaz Kreona i sprzeciw wobec tego zakazu Antygony.. Zarówno Antygona jak i Kreon są bohaterami tragicznymi.. Zdaniem Kreona Polinejkes był zdrajcą, musi więc zostać ukarany.. Tytułowa bohaterka kierowała się prawem boskim, a Kreon zasadą, że zdrajcę należy ukarać.. Nie był to jednak zwykły zakaz - dotyczył pochówku brata Antygony - Polinika.. 2009-10-20 16:27:13 Załóż nowy klubIstotą konfliktu staje się próba rozwiązania sporu, którego rozwiązać się nie da.. Przydatny również w przygotowywaniu się do sprawdzianu z lektury.Konflikt Antygony i Kreona!. Wiedziała, co ją za to spotka, jednak odwieczne prawa boskie ?. Konflikt Kreona z Antygoną jest chyba powodem dyskusji od czasów napisania tej tragedii.. Na samym początku "Antygony" dowiadujemy się o narastającym konflikcie, trwającym pomiędzy Antygoną a Kreonem.. Budzi on kontrowersje, co do słuszności obu stron.. Antygona, kierując się miłosierdziem, litością i szacunkiem do praw boskich, sprzeciwiła się zakazowi Kreona.. Być może słusznie, może rzeczywiście powinien stanąć po stronie ogółu.W tragedii pt. "Antygona" autorstwa Sofoklesa został opisany konflikt dwóch równorzędnych racji: Antygony, która kierując się uczuciami zrobiła wszystko, aby pogrzebać brata, choć ten zdradził ojczyznę i z rozkazu władcy jego ciało miało pozostać bez pochówku, oraz Kreona - bezwzględnego władcy, który kierując się dobrem państwa i racjami rozumu, skazał zdrajcę .Nie wypowiadał się na temat Antygony.. Uważam, że chciał chronić swój kraj dając ten zakaz.Chciał by w kraju panował porządek i ład, aby prawa były respektowane..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt