Zapisz słownie liczebniki niemiecki

Pobierz

Liczebniki porządkowe występują z rodzajnikiem określonym (tak jak w powyższym przykładzie), wskazującym oraz zaimkiem dzierżawczym i odmieniają się jak przymiotniki.Zasady tworzenia liczebników porządkowych w języku niemieckim.. Liczebniki odmieniają się dokładnie tak, jak przymiotniki.Zapis słowny po niemiecku Wymowa; 0: zero: null: 1: jeden: eins: 2: dwa: zwei: 3: trzy: drei: 4: cztery: vier: 5: pięć: fünf: 6: sześć: sechs: 7: siedem: sieben: 8: osiem: acht: 9: dziewięć: neun: 10: dziesięć: zehn: 11: jedenaście: elf: 12: dwanaście: zwölf: 13: trzynaście: dreizehn: 14: czternaście: vierzehn: 15: piętnaście: fünfzehn: 16: szesnaście: sechzehn: 17: siedemnaście: siebzehn: 18: osiemnaście: achtzehn: 19: dziewiętnaście: neunzehnZadanie.. 2012-03-25 16:11:01; Napisz słownie liczebniki: 19,19.,876,876.,1999,1999.,2868,2868,.. Ten sposób jest prostszy.liczebniki porządkowe odpowiadają na pytania który?. Tamto wytłumaczenie jest moim zdaniem jasno sformułowane, jednak dla pewności warto jest mieć nie tylko teoretyczne wytłumaczenie, ale także dokładną listę słów.Zapisz datę słownie po niemiecku 2011-04-02 16:56:05; Liczebniki podane w nawiasach zapisz słownie w odpowiedniej formie.. - der/ die/ das achte; Liczebniki porządkowe - podsumowanie.. W przypadku, gdy chcemy powiedzieć, że coś wydarzyło się danym roku możemy zastosować wyrażenie im Jahre… (w roku…) lub powiedzieć samą datę bez żadnego przyimka.Opanowanie liczebników głównych to podstawa w każdym języku obcym..

Zapisz słownie LIczebniki !

W języku niemiecki tworzymy je poprzez dodanie przyrostka - te do liczebników głównych 1 - 19 i przyrostka -ste do tych od 20 wzwyż: der erste Junge - pierwszy chłopiec; die zweite Freundin - druga przyjaciółka; das dritte Kind - trzecie dziecko Zapisz liczebniki słownie: 1.. Biała Piska.. Odmieniają się one jak przymiotniki.Napisz cyfrą podane liczebniki .. Ponieważ inaczej niż 13, 14 itd.. W rozwianiu wątpliwości pomoże nam generator liczb znajdujący się poniżej.. Chcąc nauczyć się pisania dat po niemiecku, trzeba mieć opanowane zagadnienie z zakresu liczebników porządkowych.. 2012-02-04 12:51:13; Napisz słownie następujące liczebniki.. 2010-09-21 21:09:15; Zapisz słownie podane liczebniki ułamkowe 2010-12-12 16:24:41; Zapisz daty słownie ( po niemiecku) 2013-05-19 13:51:03; J. niemiecki !. która?. Używa się ich również przy podawaniu godziny i daty po niemiecku, a także podawaniu kolejności i numerowaniu.. Są dwie grupy liczebników porządkowych w języku niemieckim.. Liczebniki od 1 do 19.. 1. sechzehn (16) - zwölf (12) = vier (4) 2. dreizehn (13) + zwei (2) = fünfzehn (15) Pokaż więcej.Widząc w statystykach, że często szukacie listy liczebników od 0 do 100 w języku niemieckim, postanowiłem taką listę przygotować, mimo że na blogu jest już wpis o liczebnikach..

Zapisz słownie LIczebniki!

Liczby niemieckie należy napisać słownie tylko w niektórych przypadkach - na szczęście!. liczebniki od 20 do 100 otrzymują końcówkę -ste (w mianowniku), np.: 30. der, die, das dreißig ste 58. der, die, das achtundfünfzig steDie Ordnungszahlen - liczebniki porządkowe w języku niemieckim - ćwiczenie online Zapisz słownie podane w nawiasach liczebniki porządkowe.. 10:45 - a) oficjalnie - b) potocznie 3. dziesięciotysięczny.. Zapisz słownie LIczebniki!. Tworzymy je poprzez dodanie do liczebnika końcówki .Aufgabe 1 Zapisz słownie następujące liczebniki porządkowe!. Liczby po niemiecku do 12 powinieneś znać na wyrywki .Jak mogłeś się już zorientować liczebniki porządkowe po niemiecku piszemy wraz z rodzajnikiem określonym, die, der i das (czas teraźniejszy), rodzajnikiem wskazującym, oraz dzierżawczym.. Przesłano: 2009-10-24.. Mamy przed sobą datę: 1410 r. Chcemy tę datę powiedzieć w języku niemieckim.. Zwykłe pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie .. Cyfry po niemiecku do 10.. - Jest za osiemnaście siódma po południu.. Na początku nauki możemy być niepewni, jak zapisać poszczególną liczbę.. mają one uciętą końcówkę, […]DATY PO NIEMIECKU .. Tylko jedno- i dwusylabowe liczby należy pisać słownie (eins, sieben, hundert), a nie jako cyfry (1, 7, 100)..

Język niemiecki - liceum.

Urszula Gromadzka.. « poprzednia publikacja.. dwudysięczny pierwszy.. 2012-03-25 16:11:01 Zapisz liczebniki słownie, uważaj w tekście są nie tylko daty, ale też zwykłe liczby, uważaj też jak piszemy daty po - Pytania i odpowiedzi - Język niemiecki.. Co robimy?. Liczebniki porządkowe tworzy się przez dodanie do liczebników głównych przyrostka: Liczebniki ułamkowe tworzy się przez dodanie do liczebników głównych przyrostka tel lub stel.. 5927 - - Pytania i odpowiedzi - Język niemieckiJest to ważny element języka niemieckiego, który ma wiele zastosowań, w sklepie, w pracy… Poniżej znajdziesz pisownię oraz tłumaczenie liczebników na język polski.. Jeśli macie to już za sobą, reszta jest bardzo prosta.. Szkoła - zapytaj eksperta (1049) Szkoła - zapytaj eksperta (1049) Wszystkie (1049) Język angielski (715) Język polski (149) Matematyka (185) Biznes i Finanse (35895) .Ten zapis był obietnicą, że wszyscy ludzie, tak, czarni tak samo jak biali, będą mieli zagwarantowane niezbywalne prawa do życia, wolności oraz dążenia do szczęścia.Godziny po niemiecku Dni tygodnia po niemiecku Miesiące po niemiecku Pory dnia i pory roku po niemiecku Daty po niemiecku Liczebniki porządkowe..

- niemiecki.

Pierwsza to liczby od 1 do 19, druga to cała reszta.. które?. 2014-04-06 12:28:23; Zapisz słownie liczebniki po niemiecku.. Jeśli podajemy pełną datę, musimy zachować odpowiednią kolejność - dzień, miesiąc, rok.. Utrwalimy sobie, przy okazji parę zasad Wir lernen "Liczby po niemiecku"!. następna publikacja ».. Liczebniki porządkowe (Ordnungszahlen; Ordinalzahlen) używa się do podania kolejności czy daty.. Podawanie godziny po niemiecku - sposób oficjalny.. Pierwszy człon .Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: Niemiecki liczebniki?. 2012-03-25 16:11:01 Napisz słownie liczebniki : 19,19.,876,876.,1999,1999.,2868,2868,.. Na przykład: 5 EURLiczebniki porządkowe można zapisać jako cyfra + kropka lub słownie: 2.. Logowanie.. Książki Q&A Premium.. Rejestracja.. Edukacja » Języki obce.. Dzielimy ją na dwa człony: 14 i 10.. Pytania .. Liczebników porządkowych i ułamkowych używa się przeważnie z rodzajnikiem określonym (uwaga: niekiedy także z .Przykłady zapisu godzin z drugiej połowy godziny po niemiecku: 18:42 - Es ist achtzehn vor sieben.. 2014-04-06 12:28:23Podawanie daty.. 2012-05-16 15:55:36; napisz słownie.. Proszę wprowadzić liczbę w przedziale od zera do miliarda, a następnie kliknąć przycisk "Zapisz słownie" - pojawi się słowny zapis .play der zweitausenderste..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt